„Ius est ars boni et aequi -
Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne” 
-Celsus

MACIEJ SOKOLNICKI

RADCA PRAWNY 

Życiorys zawodowy
Ukończyłem dzienne studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2003 roku obroną pracy magisterskiej pt "Gwarancja ustawowa w prawie polskim" napisaną pod kierunkiem prof. UMK dr. hab. Mirosława Bączyka, sędziego Sądu Najwyższego.
Staż absolwencki w okresie IV-VI 2004 r. odbyłem w Kancelarii Prawnej As Doradztwo Prawne i Ekonomiczne Sp. z o.o. w Toruniu pod opieką radcy prawnego Jacka Cędrowskiego a bezpośrednio potem rozpocząłem stałą współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Jacka Cędrowskiego oraz Kancelarią Radców Prawnych Murawski i Zięciak s.c., którą kontynułowałem do 2006 r. Następnie do listopada 2016 r. byłem zatrudniony w Kancelarii Radców Prawnych Murawski i Zięciak s.c., początkowo na stanowisku asystenta radcy prawnego (do 2010 r.) a następnie radcy prawnego.
W latach 2006 – 2010 odbyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod patronatem Mecenasa Sylwestra Zięciaka, ukończoną zdaniem egzaminu radcowskiego w 2010 roku i wpisaniem pod numerem Tr – 814 na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Toruniu.

Maciej Sokolnicki Radca1
Maciej Sokolnicki Lawa

 W CZYM SPECJALIZUJE SIĘ KANCELARIA

  • w stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców (w szczególności banków w zakresie bieżącej działalności placówek sprzedażowych i windykacyjnych),
  • obsłudze prawnej biura syndyka masy upadłości (w tym konsumentów), biura nadzorcy sądowego i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • w reprezentowaniu podmiotów o zróżnicowanym statusie prawnym (w tym osób fizycznych i prawnych, spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej, wspólnot mieszkaniowych, kościelnych osób prawnych) w procesach sądowych (w tym o zapłatę, ze skargi pauliańskiej, odszkodowawczych i o przywrócenie własności znacjonalizowanych nieruchomości, o alimenty), postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,

PODSTAWOWE DANE O KANCELARII

Interesuję się i zajmuję szczególnie prawem bankowym, prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawem cywilnym, sądowym postępowaniem egzekucyjnym oraz problematyką dochodzenia roszczeń związanych z bezprawnym upaństwowieniem nieruchomości (w tym na szkodę kościelnych osób prawnych).  Bliska mi jest także problematyka prawa konsumenckiego z racji tematyki pracy magisterskiej

ATUTY KANCELARII

Zaletą jest moje ponad 12 letnie praktyczne doświadczenie (w tym sześcioletnie jako radca prawny) w profesjonalej obsłudze prawnej podmiotów o zróżnicowanej strukturze i zakresie działalności (tj. banków [spółki akcyjnej, spółdzielczego i państwowego], innych przedsiębiorców (w tym z branży motoryzacyjnej i nieruchomości), wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych, syndyków, jednostek kościelnych). Z powodzeniem łączę wiedzę teoretyczną i dorobek orzeczniczy z potrzebami praktyki obrotu, respektując zasady staranności zawodowej i etyki oraz troszcząc się o wysoki poziom merytoryczny i rzetelność wystąpień (ustnych i pisemnych).
Przykładam duże znaczenie do osobistego świadczenia pomocy prawnej, dostrzegając potrzebę indywidualnego i pogłębionego spojrzenia na każdą sprawę. Podejmuję się zarówno spraw standardowo występujących w obrocie prawnym, jak i spraw złożonych (nietypowych), wymagających wzmożonego nakładu pracy oraz wnikliwości, cechujących się zawiłością prawną i potrzebą badania dokumentów w archiwach.
Posługuję się językiem niemieckim.

MAPA

GODZINY PRACY KANCELARII:

Poniedziałek -Piątek

 

 

9.00- 17.00

 

 

 

W innych godzinach po indywidualnym uzgodnieniu

 

 

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sokolnicki
tel. +48 880 147 618
e-mail : maciej.sokolnicki@kancelaria-maciejsokolnicki.pl
NIP 5562310671

87-100 Torun
ul. Św.Katarzyny 4, I piętro, wejście od strony dziedzińca
nr rachunku bankowego:
90 1600 1462 1836 7648 2000 0001