„Ius est ars boni et aequi -
Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne” 
-Celsus

KLIENCI INDYWIDUALNI

Oferta Kancelarii.
Tutaj oferujemy świadczenie pomoc prawnej, za które stawki określane są indywidualnie w zależności od charakteru czynności, stopnia skomplikowania sprawy (a co za tym idzie, przewidywanego nakładu pracy kancelarii) i wartości jej przedmiotu. Pomoc prawna obejmuje:

 • poradę ustną,
 • opinię pisemną,
 • sporządzenie umowy, porozumienia,
 • przygotowanie pojedynczego wniosku/pisma,
 • zastępstwo przed sądem powszechnym lub polubownym, sądem administracyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organem administracji publicznej, organem egzekucyjnym lub inną instytucją na terenie kraju (w tym bankiem w postępowaniu reklamacyjnym lub zmierzającym do zawarcia ugody),
 • udział w negocjacjach, mediacjach,

Kancelaria współpracuje z kancelarią adwokacką i tłumaczem języka niemieckiego oraz zapewnia udział w rozmowach handlowych osoby władającej językiem angielskim, rosyjskim i białoruskim.

KLIENCIE INDYWIDUALNY,

 • Przed Tobą ważna transakcja i chciałbyś się upewnić, jak kształtuje się Twoja sytuacja prawna ?
 • Odniosłeś szkodę wskutek zachowania innego podmiotu ?
 • Słyszałeś o upadłości konsumenckiej i chciałbyś z niej skorzystać ?
 • Spłacasz albo przestałeś spłacać kredyt w walucie obcej i myślisz o ugodzie z bankiem lub wdrożeniu postępowania polubownego przez Rzecznikiem Finansowym albo o dochodzeniu swoich praw przed sądem ?
 • Trapi Cię prawny aspekt sprawy o charakterze rodzinnym ?

Pomyśl o skorzystaniu z usług prawniczych naszej kancelarii radcowskiej.

GODZINY PRACY KANCELARII:

Poniedziałek -Piątek

 

 

9.00- 17.00

 

 

 

W innych godzinach po indywidualnym uzgodnieniu

 

 

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sokolnicki
tel. +48 880 147 618
e-mail : maciej.sokolnicki@kancelaria-maciejsokolnicki.pl
NIP 5562310671

87-100 Torun
ul. Św.Katarzyny 4, I piętro, wejście od strony dziedzińca
nr rachunku bankowego:
90 1600 1462 1836 7648 2000 0001